Domů > Obecní úřad > Usnesení zastupitelstva > Usnesení z 10. zasedání OZ, dne 7.5.2003

Usnesení z 10. zasedání OZ, dne 7.5.2003

U S N E S E N Í

z 10. zasedání zastupitelstva

obce Příbram na Moravě dne 7.5.2003

 

1. OZ schvaluje zákaz koupání psů na rybníku Kuchyňka a vypracování obecní vyhlášky týkající se této problematiky.

2. OZ pověřuje starostu obce řešením situace ve škole s cílem určit osobu pověřenou zastupování ředitelky školy se všemi kompetencemi.

3. OZ schvaluje návrh zadání územního plánu obce.

4. OZ souhlasí s pozastavením měsíčního příspěvku místní škole do doby finanční kontroly.

 

 

Za správnost zápisu:

Trávníčková Jitka ……………………….

Trtilek Rostislav …………………………...

 

…………………………… …………………………………..

starosta místostarosta


Článek byl publikován 10.2.2006
Příbram na Moravě 33, 664 84
Tel.: 546 450 224
Email:
© 2011 Příbram na Moravě
Všechna práva vyhrazena
BitWave Consulting s.r.o