Domů > Obecní úřad > Usnesení zastupitelstva > Usnesení z 11. zasedání OZ, dne 21.5.2003

Usnesení z 11. zasedání OZ, dne 21.5.2003

U S N E S E N Í

z 11. zasedání obecního zastupitelstva obce Příbram na Moravě

dne 21.5.2003 v 19.00 hod na OÚ

 

1. OZ schvaluje účast obce v MR KAHAN

2. OZ schvaluje odvolání Mgr. Ilony Prokešové z funkce ředitelky Základní školy.

3. OZ schvaluje zrušení činnosti vaření pro důchodce v místní školní jídelně a následně zrušení místa pomocné kuchařky ve školní jídelně k 30.6.2003 a podání výpovědi Janě Prokešové.

4. OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 1

Usnesení bylo jednomyslně schváleno všemi členy zastupitelstva.

 

Zapsala:

 

Ověřili:

Jitka Trávníčková …………………………..

Rostislav Trtilek ……………………………

 

…………………………… …………………………………..

starosta místostarosta


Článek byl publikován 10.2.2006
Příbram na Moravě 33, 664 84
Tel.: 546 450 224
Email:
© 2011 Příbram na Moravě
Všechna práva vyhrazena
BitWave Consulting s.r.o