Domů > Obecní úřad > Usnesení zastupitelstva > Usnesení z 12. zasedání OZ, dne 4.6.2003

Usnesení z 12. zasedání OZ, dne 4.6.2003

U S N E S E N Í

z 12. zasedání zastupitelstva

obce Příbram na Moravě dne 4.6.2003

 

1 OZ souhlasí s vyhlášením konkurzního řízení na místo ředitele ZŠ Příbram na Moravě. OZ pověřuje starostu sestavením a jmenováním konkurzní komise.

2. OZ souhlasí s Vyhláškou 1/2003 o zabezpečení klidné rekreace na rybníku „KUCHYňKA“

3. OZ pověřuje starostu opatřit vytypované obecní studny označením o kvalitě vody po jejím rozboru.

4. OZ požaduje zdůraznění zákazu volného pobíhání psů (rozhlas, zpravodaj) a postih za porušení tohoto zákazu.

 

Za správnost zápisu:

Trávníčková Jitka ……………………….

Trtilek Rostislav …………………………...

 

…………………………… …………………………………..

starosta místostarosta


Článek byl publikován 10.2.2006
Příbram na Moravě 33, 664 84
Tel.: 546 450 224
Email:
© 2011 Příbram na Moravě
Všechna práva vyhrazena
BitWave Consulting s.r.o