Domů > Obecní úřad > Usnesení zastupitelstva > Usnesení z 14. zasedání OZ, dne 3.9..2003

Usnesení z 14. zasedání OZ, dne 3.9..2003

U S N E S E N Í

ze 14. zasedání obecního zastupitelstva obce Příbram na Moravě

dne 3.9.2003 v 19.00 hod na OÚ

 

 

1. OZ souhlasí, aby byla zřízena Rada školy složená ze zástupců obce, školy a rodičů.

2. OZ souhlasí s cenou dosud čerpané vody v místním vodovodu a to 10 Kč/m3.

3. OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 3 – navýšení rozpočtu o 438000 Kč.

4. OZ bere na vědomí odstoupení ing. Františka Horáka z řad zastupitelů obce.

5. OZ pověřuje starostu aby do 15 dnů předal p. Josefu Patočkovi osvědčení o jmenování členem zastupitelstva.

Usnesení bylo jednomyslně schváleno všemi členy zastupitelstva.

 

 

Zapsala:

 

Za správnost zápisu:

Patočka Jan ……………………….

Trtilek Rostislav …………………………...

 

…………………………… …………………………………..

starosta místostarosta


Článek byl publikován 10.2.2006
Příbram na Moravě 33, 664 84
Tel.: 546 450 224
Email:
© 2011 Příbram na Moravě
Všechna práva vyhrazena
BitWave Consulting s.r.o