Domů > Obecní úřad > Usnesení zastupitelstva > Usnesení z 15. zasedání OZ, dne 8.10.2003

Usnesení z 15. zasedání OZ, dne 8.10.2003

U S N E S E N Í

z 15. zasedání obecního zastupitelstva obce Příbram na Moravě

dne 8.10.2003 v 19.00 hod na OÚ

 

 

1. OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 4 (navýšení rozpočtu o 190000 Kč) a č. 5 (navýšení rozpočtu o 114000 Kč)

2. OZ schvaluje znění obecní vyhlášky 2/2003 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy ve výši 70 Kč na jedno dítě za měsíc.

3. OZ souhlasí s tím, aby byl umožněn odprodej obecních pozemků dle žádosti p. Sedlákové po místním šetření . V případě zahrady p. Chmelíčka souhlasí s odprodejem za 10 Kč/m2 s tím, že zaplatí všechny náklady spojené s prodejem.

Usnesení bylo jednomyslně schváleno všemi členy zastupitelstva.

 

 

Zapsala:

 

Za správnost zápisu:

Patočka Jan ……………………….

Trtilek Rostislav …………………………...

 

…………………………… …………………………………..

starosta místostarosta


Článek byl publikován 10.2.2006
Příbram na Moravě 33, 664 84
Tel.: 546 450 224
Email:
© 2011 Příbram na Moravě
Všechna práva vyhrazena
BitWave Consulting s.r.o