Domů > Obecní úřad > Usnesení zastupitelstva > Usnesení z 16. zasedání OZ, dne 12.11.2003

Usnesení z 16. zasedání OZ, dne 12.11.2003

U S N E S E N Í

ze 16. zasedání obecního zastupitelstva obce Příbram na Moravě

dne 12.11.2003 v 1800 hod. na OÚ

 

 

1. OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 6 (navýšení rozpočtu o 261.000,- Kč) a opravu referenda.

2. OZ schvaluje znění obecní vyhlášky 3/2003 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů školní družiny ve výši 50 Kč na jedno dítě za měsíc.

3. OZ schvaluje dodatek č. 3 ke zřizovací listině pro Základní školu Příbram na Moravě, týkající se služebního bytu a převodu nemovitého majetku :

- služební byt: vztah pronajímatele (obec) a nájemce bude zakotven v nájemní smlouvě

- budova Základní a mateřské školy, ostatní stavby, plochy a zahrady: pronájem za symbolické nájemné 1 Kč/rok.

Usnesení bylo schváleno 8 členy zastupitelstva, 1 se zdržel hlasování

 

Zapsala:

 

Za správnost zápisu:

Patočka Jan ……………………….

Patočka Josef …………………………...

 

…………………………… …………………………………..

starosta místostarosta


Článek byl publikován 10.2.2006
Příbram na Moravě 33, 664 84
Tel.: 546 450 224
Email:
© 2011 Příbram na Moravě
Všechna práva vyhrazena
BitWave Consulting s.r.o