Domů > Obecní úřad > Usnesení zastupitelstva > Usnesení z 08. zasedání OZ, dne 5.3.2003

Usnesení z 08. zasedání OZ, dne 5.3.2003

U S N E S E N Í

z 8. zasedání zastupitelstva

obce Příbram na Moravě dne 5.3.2003

 

 

1. OZ pověřuje starostu obce, aby zajistil obnovení vedení kroniky obce Příbram na Moravě.

2. OZ pověřuje starostu obce vyřešením problému skládky zeminy u Vys. Popovic.

3. OZ pověřuje starostu a místostarostu vyvolat jednání se ZO svazu zahrádkářů v Příbrami ohledně vyjasnění vztahů s obcí (energie, nájemné, údržba)

4. OZ schvaluje úpravu obecních komunikací od hřiště a ve Skalkách, tj. komunikací, kde je již zbudováno vedení plynu i vody.

 

 

Za správnost zápisu:

Trávníčková Jitka ……………………….

ing. Uhlíř Martin ..……………………...

 

…………………………… …………………………………..

starosta místostarosta


Článek byl publikován 10.2.2006
Příbram na Moravě 33, 664 84
Tel.: 546 450 224
Email:
© 2011 Příbram na Moravě
Všechna práva vyhrazena
BitWave Consulting s.r.o