Domů > Obecní úřad > Usnesení zastupitelstva > Usnesení z 18. zasedání OZ, dne 14.1.2004

Usnesení z 18. zasedání OZ, dne 14.1.2004

USNESENÍ

z 18. zasedání OZ dne 14.1.2004

 

1. OZ souhlasí s odprodejem pozemku – p.č. 884/6, o výměře 133 m2 - manželům Kratochvílovým za dohodnutou cenu 15 Kč/m2

 

2. OZ projednalo a schvaluje rozpočtové opatření č. 8 – navýšení rozpočtu o 278.600 Kč

 

3. OZ projednalo a schvaluje bezúplatnou smlouvu s manželi Trtilkovými o zřízení věcného břemene práva chůze, jízdy, vedení, oprava a údržby inženýrských sítí na pozemku p.č. 188.

 

 

Usnesení bylo schváleno všemi členy zastupitelstva.

Zapsala:

 

Za správnost zápisu:

Patočka Jan ……………………….

Patočka Josef …………………………...

 

…………………………… …………………………………..

starosta místostarosta


Článek byl publikován 10.2.2006
Příbram na Moravě 33, 664 84
Tel.: 546 450 224
Email:
© 2011 Příbram na Moravě
Všechna práva vyhrazena
BitWave Consulting s.r.o