Domů > Obecní úřad > Usnesení zastupitelstva > Usnesení z 20. zasedání OZ, dne 10.3.2004

Usnesení z 20. zasedání OZ, dne 10.3.2004

USNESENÍ

z 20. zasedání OZ dne 10.3.2004

 

1. OZ pověřuje starostu obce zjištěním nejdůležitějších a nejnutnějších zařízení ke splnění hygienických předpisu ve školní kuchyni v součinosti s MR KAHAN.

 

2. OZ pověřuje starostu obce, aby zahájil jednání se současným nájemníkem bytu ve škole, aby uvolnil a předal k 30.6.2004 tento byt, protože nájemní smlouva uzavřená do tohoto data nebude prodloužena na další období.

 

3. Členové OZ obdrží do 12.3.2004 návrh stanov Dobrovolného svazku obcí Mikroregionu KAHAN a sejdou se v pondělí 15.3.2003 v 19.00 hod. na mimořádném zasedání, aby vznesli připomínky a schválili stanovy.

 

Usnesení bylo schváleno všemi členy zastupitelstva.

 

Zapsala:

Za správnost zápisu:

Patočka Jan ……………………….

Patočka Josef …………………………...

 

………………………………….. ……………………………….

starosta místostarosta


Článek byl publikován 10.2.2006
Příbram na Moravě 33, 664 84
Tel.: 546 450 224
Email:
© 2011 Příbram na Moravě
Všechna práva vyhrazena
BitWave Consulting s.r.o