Domů > Obecní úřad > Usnesení zastupitelstva > Usnesení z 21. zasedání OZ, dne 15.3.2004

Usnesení z 21. zasedání OZ, dne 15.3.2004

Z á p i s

z 21. zasedání obecního zastupitelstva obce Příbram na Moravě

dne 15.3.2004 v 1900 hod. na OÚ

 

přítomni: dle prezenční listiny

 

Obecní zastupitelstvo po předchozím projednání schvaluje toto usnesení:

1. OZ schvaluje předložené STANOVY dobrovolného svazku obcí MIKROREGION KAHAN.

2. OZ schvaluje uvolnění částky 73000 Kč na zpracování územního plánu obce.

 

Usnesení bylo schváleno všemi přítomnými členy zastupitelstva.

 

Zapsala:

Za správnost zápisu:

Procházka František ……………………….

Patočka Josef …………………………...

 

…………………………… …………………………………..

starosta místostarosta


Článek byl publikován 10.2.2006
Příbram na Moravě 33, 664 84
Tel.: 546 450 224
Email:
© 2011 Příbram na Moravě
Všechna práva vyhrazena
BitWave Consulting s.r.o