Domů > Obecní úřad > Usnesení zastupitelstva > Usnesení z 22. zasedání OZ, dne 14.4.2004

Usnesení z 22. zasedání OZ, dne 14.4.2004

USNESENÍ

z 22. zasedání OZ dne 14.4.2004

 

1. OZ pověřuje starostu na příštím jednání seznámit zastupitele s harmonogramem údržby zařízení úpravny vody.

 

2. OZ projednalo a schvaluje rozpočtové opatření č. 1 – navýšení rozpočtu na příjmové a výdajové stránce o 500.000 Kč.

 

3. OZ schvaluje příspěvek pro základní a mateřskou školu na plavecký výcvik ve výši 12500 Kč

 

Usnesení bylo schváleno všemi členy zastupitelstva.

 

Zapsala:

 

Za správnost zápisu:

Trávníčková Jitka ……………………….

Ing. Uhlíř Martin ….…………………...

 

………………………………….. ……………………………….

starosta místostarosta


Článek byl publikován 10.2.2006
Příbram na Moravě 33, 664 84
Tel.: 546 450 224
Email:
© 2011 Příbram na Moravě
Všechna práva vyhrazena
BitWave Consulting s.r.o