Domů > Obecní úřad > Usnesení zastupitelstva > Usnesení z 23. zasedání OZ, dne 12.5.2004

Usnesení z 23. zasedání OZ, dne 12.5.2004

USNESENÍ

z 23. zasedání zastupitelstva obce Příbram na Moravě

dne 12.5.2004

 

 

1. OZ projednalo a schvaluje rozpočet DSO MR KAHAN ve výši 383953,03 Kč a požaduje na příštím jednání zhodnocení činnosti zástupcem MR KAHAN.

2. OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2004 – navýšení rozpočtu o 33000 Kč

3. OZ schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy na dobu neurčitou o zajištění výkonu přestupkové agendy.

4. OZ souhlasí se zplnomocněním obce Příbram na Moravě pro firmu RWE Umwelt CZ, IČ 49356089, zastoupenou ing. Markem Matušem k výkonu závazků obce vyplývajících ze Smlouvy o zajištění zpětného odběru a recyklaci odpadů z obalů se společností EKO-KOM, a.s.

 

Za správnost zápisu:

 

Trávníčková Jitka ……………………….

Patočka Jan ……………………...

 

…………………………… …………………………………..

starosta místostarosta


Článek byl publikován 10.2.2006
Příbram na Moravě 33, 664 84
Tel.: 546 450 224
Email:
© 2011 Příbram na Moravě
Všechna práva vyhrazena
BitWave Consulting s.r.o