Domů > Obecní úřad > Usnesení zastupitelstva > Usnesení z 24. zasedání OZ, dne 23.6.2004

Usnesení z 24. zasedání OZ, dne 23.6.2004

USNESENÍ

z 24. zasedání OZ

dne 23.6.2004

 

1. OZ schvaluje uhrazení schodku hospodaření ve výši 21943,84 Kč v obecním obchodě a převod této částky z účtu obce na účet obchodu.

 

2. OZ schvaluje odměny zastupitelů dle nařízení vlády č. 37/2003 na 670 Kč (zastupitelé) a navýšení odměny místostarosty o 5%, s platností od 1.6.2004.

 

3. Byly projednány všechny připomínky občanů k Územnímu plánu obce. Tyto připomínky však zásadním způsobem neovlivní stávající zpracovaný územní plán. OZ doporučuje provést změny ÚP dle přílohy.

 

4. Bylo schváleno Rozpočtové opatření č. 3/2004 – navýšení rozpočtu o částku 356400 Kč

 

5. OZ schvaluje Vnitřní směrnice obce Příbram na Moravě 1/2004 a

2/2004, účinné od 1.7.2004.

 

Usnesení bylo schváleno všemi přítomnými členy zastupitelstva.

 

Zapsala:

Za správnost zápisu:

Patočka Jan ……………………….

Patočka Josef …………………………...

 

………………………………….. ……………………………….

starosta místostarosta


Článek byl publikován 10.2.2006
Příbram na Moravě 33, 664 84
Tel.: 546 450 224
Email:
© 2011 Příbram na Moravě
Všechna práva vyhrazena
BitWave Consulting s.r.o