Domů > Obecní úřad > Usnesení zastupitelstva > Usnesení z 25. zasedání OZ, dne 15.9.2004

Usnesení z 25. zasedání OZ, dne 15.9.2004

USNESENÍ

z 25. zasedání OZ

dne 15.9.2004

 

1. Bylo schváleno Rozpočtové opatření č. 4/2004 – navýšení rozpočtu o částku 24900 Kč a Rozpočtové opatření č. 5/2004 – navýšení rozpočtu o částku 169000 Kč.

 

2. OZ schvaluje, aby pozemek Ráčilovy hájenky byl převeden do katastru obce Příbram na Moravě bezúplatně a bez výměny pozemku.

 

3. OZ souhlasí s udělením licence pro firmu ADOSA a.s. na provozování veřejných linek č. 730290 a č. 730300.

 

4. OZ pověřuje místostarostu zpracováním návrhu vyhlášky týkající se bezpečnosti obce v termínu do dalšího zasedání OZ.

 

5. OZ souhlasí s přípravnými pracemi souvisejícími s odprodejem obecního plynového řadu.

 

Usnesení bylo schváleno všemi přítomnými členy zastupitelstva.

 

Zapsala:

 

Za správnost zápisu:

Oves Jindřich ……………………….

Patočka Josef …………………………...

 

………………………………….. ……………………………….

starosta místostarosta


Článek byl publikován 10.2.2006
Příbram na Moravě 33, 664 84
Tel.: 546 450 224
Email:
© 2011 Příbram na Moravě
Všechna práva vyhrazena
BitWave Consulting s.r.o