Domů > Obecní úřad > Usnesení zastupitelstva > Usnesení z 33. zasedání OZ, dne 13.4.2005

Usnesení z 33. zasedání OZ, dne 13.4.2005

USNESENÍ

z 33. zasedání OZ

dne 13.4.2005

 

1. OZ schvaluje koncept zápisů do obecní kroniky za rok 2004 přednesené kronikářem p. Ladislavem Vaverkou.

 

2. OZ schvaluje rozpočet MR KAHAN DSO na rok 2005 ve výši 470200 Kč.

 

3. OZ schvaluje rozpočet Energ. Sdružení obcí Jižní Moravy ve výši 733989 Kč na příjmové a 977723 Kč na výdajové stránce.

 

4. OZ schvaluje rozpočet obce Příbram na Moravě pro rok 2005 ve výši 3 552 600 Kč na příjmové i výdajové stránce dle jednotlivých paragrafů. OZ schvaluje rozpočtový výhled na roky 2006–2007.

 

5. OZ schvaluje zprávu o hospodaření obce za rok 2004. Do 15 dnů bude podána písemná zpráva k nápravě chyb.

 

6. OZ souhlasí s prodejem obecního pozemku p.č. 825 – 97 m2 p. Jitce Uhlířové, Příbram 174 za cenu 14 Kč/m2

 

7. OZ schvaluje dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě ze dne 17.5.2004 mezi Městem Rosice a obcí Příbram na Moravě.

 

8. OZ schvaluje rozšíření plochy Br 14 návrhu územního plánu obce Příbram na Moravě.

 

Usnesení bylo schváleno všemi 8 přítomnými členy zastupitelstva.

 

Zapsala:

 

Za správnost zápisu:

Rostislav Trtilek ………………………….

Jan Patočka …………………………...

 

………………………………….. ……………………………….

starosta místostarosta


Článek byl publikován 10.2.2006
Příbram na Moravě 33, 664 84
Tel.: 546 450 224
Email:
© 2011 Příbram na Moravě
Všechna práva vyhrazena
BitWave Consulting s.r.o