Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Příbram na Moravě
Příbram na Moravě
Obec Příbram na Moravě
rozšířené vyhledávání

Obec Příbram na Moravě leží vzdušnou čarou cca 22 km západně od centra Brna.

Myslivecké sdružení

MS Příbram od roku 1963 do současnosti

Myslivecké sdružení Příbram v podobě, v jaké ji známe i nyní, vzniklo v roce 1963 sloučením polní honitby Příbram a části bývalé honitby Příbram-Babice. Ustavující schůze se uskutečnila 3.2.1963 v 17.00 hod na MNV v Příbrami. Celkem se sešlo 28 myslivců. Byli to:

Chmelíček Štěpán, Foral Miloš, Přibyl František, Filla Ladislav, Doležel Jaroslav, Voštera Ferdinand, Žalud Jan, Beer Oldřich, Ondráček Josef, Drápela Josef, Křivánek Jan, Foral Josef, Svačina František, Kupský František, Procházka Jaroslav, Tesař Miroslav, Neulinger Jan, Chatrný Jaroslav, Soukup Antonín, Brázda Josef, Brázda Antonín, Matoušek Bohumil, Dmitruk Vladimír, Kroutil František, Kroutil Ladislav, Svoboda Jaroslav, Dvořáček Jan, Šujan Jiří.

MS Příbram od roku 1963 do současnostiPrvním předsedou Mysliveckého sdružení Příbram byl zvolen pan Štěpán Chmelíček, místopředsedou Foral Miloš, mysliveckým hospodářem pan Přibyl František, jednatelem Doležel Jaroslav, finančním hospodářem Voštera Ferdinand a kulturně propagační referent Žalud Jan.

Členský příspěvek byl v průběhu roku stanoven 100 Kčs na člena. Uznaná honitba byla „rozdělena“ na úseky I, II, a III, přičemž úsek III měli na starosti myslivci z Vysokých Popovic, zbývající úseky pak myslivci z Příbrami a ze Zastávky. Povolenky k lovu se vydávaly členům jen pro jejich úsek, představitelé MS a revizní komise měla povolenky (z kontrolních důvodů) pro všechny úseky.

Jen pro zajímavost. Již na podzim tohoto roku, přesně 16.11.1963 se na mimořádné členské schůzi řešila snaha myslivců z Vysokých Popovic o odtržení. A na dalších členských schůzích v průběhu dalších let pak i jejich nízká pracovní aktivita a péče o zvěř.

Nasčítané počty zvěře po tuhé a dlouhé zimě (sníh ještě 22.3) k 1.3.1963: srnčí 60 ks, zajíc 130 ks, bažant 10 ks, koroptev 70ks. Tady si dovolím odbočit. V současnosti se v okolí Příbrami koroptve nevyskytují, zajíců je pomálu. Bažant se objeví vyjímečně, a to se jedná s největší pravděpodobností o uniklé jedince z umělých odchovů v některé okolní obci.

Na první výroční schůzi MS počátkem roku 1964 byly ve zprávě mysliveckého hospodáře uvedeny tyto úlovky: 18 ks zvěř srnčí, 110 ks zajíců a 86 ks škodné (toulaví psi, kočky, vrány, lasice).

Takže jak vidno, v této době bylo MS velmi aktivní. A to nejen co se týká lovu. Členské schůze se konaly průměrně 4x do roka a řešily se na nich organizační problémy všeho druhu. Brigádnická činnost ponejvíce směřovala ke zlepšeního životního prostředí zvěře. Kromě vysazovaní remízků (jen v roce 1963 bylo vysazeno 15 800 sazenic stromků všeho druhu, v roce 1965 „jen“ 10 100 sazenic) to byla i snaha o založení políček pro zvěř, vysazovaní kaštanů, budování mysliveckých zařízení, polodivoký odchov bažantů atd. Kromě toho se myslivci aktivně podíleli i na brigádách v rámci obce.

6.3.1964 byl při MS Příbram založen kynologický kroužek.

Na členské schůzi 18.7.1964 se stali členy MS Chatrný Bohumil a Procházka František.

V roce 1965 vlastnilo MS Příbram výra velkého a využívalo ho k lovu pernaté škodné na výrovce (nyní zakázaný způsob lovu). V tomto roce se také střelili 2 divočáci, což byla v té době docela významná událost, protože v té době bylo divočáků velmi málo.

Na členské schůzi 3.6.1967 byl za člena přijat pan Patočka Jan.

Na ČS 27.4.1968 znovu myslivci z Vysokých Popovic vznesli požadavek na osamostatnění úseku III. v rámci Mysliveckého sdružení Příbram. Po oboustranně živé diskuzi vyjádřili zbývající členové nesouhlas se změnani stanov. Přesto bylo navrženo ještě jednou tento bod diskutovat na mimořádné členské schůzi. Na této schůzi myslivci z Příbrami předložili upravený návrh členů z Vysokých Popovic, který byl opět po bouřlivější rozpravě přijat.

Od tohoto roku konal úsek I a II vlastní členské (a výroční) schůze, jednou ročně se pak konala ještě jedna společná výroční schůze.

Další zajímavost je ze září roku 1968. V oběžníku Mysliveckého svazu se nedoporučuje odstřel koroptví (tehdy se mohly lovit) a pochůzky se zbraní v honitbě. Důvodem byla okupace Československa Sovětskou armádou a přítomnost sovětských vojáků na území našeho státu.

V roce 1969 se mysliveckým hospodářem stal pan František Kroutil.

V tomto roce MS vypustilo 268 bažantíků a 78 malých koroptví.

Na výroční členské schůzi úseku I. a II., která se uskutečnila 15.1.1971 požádali p. Kroutil a pan Chmelíček o sproštění z funkcí. Novým mysliveckým hospodářem byl zvolen pan Procházka František a předsedou pan Přibyl František. Finančním hospodářem se stal pan Chatrný Bohumil.

Myslivecké sdružení PříbramV roce 1974 se opět stal předsedou MS pan Chmelíček Štěpán, pan Přibyl František se z důvodu přestěhování na Zastávku vzdal funkce předsedy MS.

Zhruba od roku 1975 dochází k nápadnému snižování počtu drobné zvěře. Králíky „zlikvidovala“ myxomatóza, zajíci a bažanti ubývají v důsledku změn související se zemědělstvím (chemizace, scelování lánů, likvidace remízků, zmol, polních cest).

Jen pro ilustraci:

v roce 1968 bylo celkem uloveno 330 zajíců a 110 ks bažantů. V roce 1975 byl plánovaný odstřel 205 ks zajíců. Střelilo se 97 ks. V roce 1978 se ulovilo pouze 15 ks zajíců. A v následujícím roce se pro nízké stavy drobné zvěře již žádný hon nekonal.

Na členské schůzi 13.2.1975 byl přijat za člena p. Vojtěch Nekuda, současný předseda MS a dne 11.11.1975 byl přijat p. Zdeněk Matoušek.

V 90 letech se tak středem myslivecké péče stala zvěř srnčí. A postupně, se zvyšujícím se stavy i zvěř černá. Z té se v naší honitbě, hlavně zásluhou pana Vojtěcha Nekudy, stala zvěř stálá.

Za posledních cca 20 let se hospodaření v MS Příbram výrazně změnilo. S celostátním úbytkem drobné pernaté a srstnaté zvěře došlo postupně k úplnému zastavení lovu této zvěře a těžištěm mysliveckého hospodaření se stala zvěř černá a srnčí. U zvěře černé sledujeme neustálý, celoevropský nárůst populace, který se jen na chvíli po 2 tuhých zimách 2004/2005 a 2005/2006 přechodně zastavil. U zvěře srnčí je to spíše spíše stagnace až mírný pokles. Celostátně zaznamenáváme (s nárůstem automobilové dopravy po roce 1989) velké ztráty zvěře, u srnčího v okolí Příbrami je to hlavně na silnici Zastávka – Velká Bíteš.

K významnější změně v MS Příbram došlo s úpravou mysliveckého zákona od roku 1993, kdy došlo ke změně hranic honitby. Od tohoto roku mělo MS Příbram v pronájmu honitbu Lesů České republiky o výměře 823 ha. Honitbu Honebního společenstva Příbram (polní honitbu) měl v pronájmu pan Vojtěch Nekuda. S nájemcem byla uzavřena Smlouva o součinnosti v mysliveckém hospodaření a výkonem práva myslivosti mezi MS Příbram a HS Příbram, takže myslivci z MS mohli vykonávat právo myslivosti i v honitbě HS Příbram.

V roce 2003 se MS Příbram splnilo všechny podmínky Lesů České republiky stanovené ve výběrovém řízení na pronájem honitby na další období a opět získalo do pronájmu honitbu LČR. Délka pronájmu byla opět na 10 let.

K 31.12.2003 na vlastní žádost ukončil ze zdravotních důvodů činnost v MS její dlouholetý zakládající člen a funkcionář pan František Přibyl. V tomto roce ukončili členství v MS také poslední členové z Vysokých Popovic.

Mysliveckým hospodářem pro MS i HS se stal pan František Procházka, předsedou Mysliveckého sdružení pan Vojtěch Nekuda, honebním starostou HS Příbram pan Josef Patočka 27.9.2007 zemřel jeden ze zakládajících členů a funkcionář MS pan Jaroslav Doležel.

Myslivecké sdružení PříbramNa výroční členské schůzi MS Příbram – Habřina, která se konala dne 24.2.2008, pan Procházka František s okamžitou platností rezignoval na funkci mysliveckého hospodáře. Novým hospodářem byl jednomyslně zvolen pan Petr Doležel, který byl v této funkci potvrzen MěÚ Rosice dne 31.3.2008. Mysliveckým hospodářem Honebního společenstva se stal pan Josef Patočka.

16.2.2009 zemřel dlouholetý funcionář MS pan František Přibyl.

V roce 2011 byl za hosta v MS Příbram přijat pan Aleš Čermák ze Zbýšova a v roce 2013 byl přijat za řádného člena MS. V témže roce se stal členem MS i pan Miroslav Blecha z Domašova.

Na jaře roku 2013 skončilo 10 leté období na pronájem honitby LČR Zastávka ale MS využilo svého zákonného opčního práva a uplatnilo tím svůj zájem na opětovné uzavření nájemní smlouvy. I když ve výběrovém řízení MS nezvítězilo, díky odstoupení vítězného zájemce a také díky uplatněnému opčnímu právu mu byla honitba znovu pronajmuta.

Život v obci

Užitečné odkazy

Zajímavé informace

Rozklikávací rozpočet

Rozklikávací rozpočet - ikona

Interaktivní a velmi snadno ovladatelný informační zdroj o hospodaření pro občany a vedení obce.

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Odstávky

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
1
21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
​​

Příbram na Moravě

Příbram na Moravě 33, 664 84 Zastávka u Brna